Product Category

[wpb_menu_accordion menu=”side” icon=”+”]

2km

QSFP-40G-ZR4 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km LC Optical Transceiver Module

QSFP-40G-IR4 40GBASE-IR4 QSFP+ 1310nm 2km LC Optical Transceiver Module

SFP-10G-LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DDM LC SMF Optical Transceiver Module

QSFP-100G-CWDM4 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km LC Optical Transceiver Module

Interested? Please feel free to